قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(0942)

قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(941):

  • مدیریت هوشمند وضعیت مقالات کاملتر شد. فهرست و پرونده مقالات از بخش مقالات را ببینید.
  • امکان ارسال جدول محتوبات (TOC) نشریات از طریق پست الکترونیک به برنامه اضافه شد.