قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(935)

قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(930):

  • ماژول پرونده مقالات به برنامه اضافه شد. تکمیل فهرست و پرونده مقالات انجام شد.
  • تنظیم دسترسی پوشه‌ها و پرونده‌های سیستم به بخش تنظیمات خودکار موارد اصلی اضافه شد.
  • ماژول تصحیح جدول Config بانک اطلاعاتی به برنامه اضافه شد.
  • امکان تعیین جهت چینش تصویر مرکزی بنر هنگام ساخت قالب ایجاد شد.
  • امکان حذف رکوردهای وارد شده در فرم‌های پویا، از طریق صفحه گزارش‌گیری فرم‌ها به برنامه اضافه شد.
  • اشکال تغییر جهت نمایش کادرهای تاریخ شمسی و میلادی در فرم‌های پویا برطرف شد.
  • انتخاب زبان به فرآیندهای نظام اطلاعاتی اضافه شد.

برخی از اشکالات جزیی مربوط به ماژول‌های مختلف برنامه به شرح زیر برطرف شد:

  • اصلاح ماژول افزودن مقاله جدید

تغییرات مستندات برنامه:

  • راهنمای کاربران به بخش راهنمای برنامه اضافه شد.
  • راهنمای ارسال مقاله به بخش راهنمای کاربران اضافه شد.