طراحی سایت انجمن

کلمات کلیدی:

سامانه‌ی مدیریت الکترونیک انجمن علمی

عضوگیری الکترونیک انجمن ها

راه اندازی سامانه مدیریت انجمن ها

پرونده الکترونیک برای مقاله

پایگاه پیشرفته مدیریت انجمن

سامانه تخصصی مدیریت الکترونیک انجمن

طراحی سایت انجمن


معرفی سامانه‌ی مدیریت الکترونیک انجمن های علمی

با راه اندازی سامانه مدیریت انجمن ها امکان جستجوی بهتر پیشرفته مقالات در بخش فهرست و پرونده مقالات وجود دارد.

با استفاده از پایگاه پیشرفته مدیریت انجمن قابلیت ارسال خودکار پرونده الکترونیک مقاله وجود دارد.

با استفاده از سامانه پیشرفته مدیریت انجمن قابلیت رهگیری الکترونیک مقاله منتشر شده وجود دارد.

با استفاده از سامانه تخصصی مدیریت الکترونیک انجمن امکان داوری الکترونیک مقالات وجود دارد.

سامانه‌ی مدیریت الکترونیک انجمن علمی در جهت سازماندهی و مدیریت الکترونیک امور مربوط به انجمن های علمی طراحی شده است. این سامانه زمینه‌ی ترویج اهداف انجمن و مدیریت یکپارچه روابط پژوهشگران، دانشجویان و مسوولان انجمن را هموار می‌سازد. سامانه مدیریت الکترونیک انجمن های علمی دارای سه بخش اطلاع‌رسانی، عضوگیری الکترونیک انجمن ها و بانک اطلاعات متخصصان است. بخش اطلاع‌رسانی فرصتی فراهم می‌کند تا اعضای انجمن به ترویج هدف‌های تعریف شده برای انجمن بپردازند و به کمک ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا در به‌روز رسانی پایگاه انجمن نقش فعال داشته باشند. عضوگیری الکترونیک با کمک فرم‌های ساده و پیشرفته انجام می‌شود و امکان پرداخت الکترونیک حق عضویت نیز وجود دارد. بخش بانک اطلاعات متخصصان امکان آشنایی با پژوهشگران مرتبط با زمینه‌ی کاری انجمن را برای اعضای انجمن و دیگران فراهم می‌کند.