سامانه آموزش و آزمون کارکنان

کلمات کلیدی:

سامانه دوره های آموزشی کارمندان

سامانه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان

سامانه آموزش و آزمون کارکنان

آموزش کارکنان

نرم افزار برگزاری آزمون

نرم افزار برگزاری دوره های آموزشی و آزمون

برگزاری آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

پرداهت اینترنتی هزینه های آموزش

پرداخت الکترونیک هزینه های آموزش


سامانه آموزش و آزمون کارکنان

  سامانه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان برای اطلاع رسانی و افزایش سطح علمی کارکنان و برگزاری آزمون به صورت الکترونیک از طریق پایگاه سازمان طراحی گردیده است. با کمک این سامانه تمام مراحل ارایه محتوای آموزشی، ثبت نام افراد، ایجاد دسترسی، طراحی پرسشنامه، برگزاری آزمون و ارایه نتایج به صورت آنلاین قابل انجام است.

 سامانه دوره های آموزشی کارمندان
در عصر اقتصاد دانش محور، بنگاهها تنها با داشتن برترین استعدادها در بازارهای رقابتی برنده بازیهای رقابتی خواهندبود. بنابراین امروز، جذب، پرورش و توسعه استعدادها در حوزه نیروی انسانی یکی از الزامات بنگاهها و سازمانها تلقی می شود. در این میان یکی از عوامل موثر در موفقیت شرکتها وسازمانها، مزیت رقابتی است که خود حاصل تعامل چندین عامل است و درمیان این عوامل، نیروی انسانی تفاوت اساسی با سایر عوامل دارد.
نیروی انسانی به عنوان یک عامل هوشمند نه تنها نسبت به عوامل دیگر مزیت رقابتی دوام بیشتری دارد، بلکه غیرقابل کپی‌برداری نیز هست. به بیان دیگر تنها مزیت منحصر به فرد سازمان، نیروی انسانی است که به آسانی قابل از دست دادن نیست و درک جامع محرکهای نیروی انسانی و مدیریت اثربخش پرسنل از اهمیت بالایی برخوردار است.
 برخورداری از کارکنان دانش مدار متخصص متعهد و وفادار مهمترین عامل موفقیت در هر سازمان است و لذا اولویت اصلی در هر سازمان باید جلب، حفظ و توسعه این دسته از کارکنان باشد ناکامی در تحقق این امر به معنای از دست دادن کارایی، عدم رشد و از دست دادن کسب و کار است.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که منابع انسانی تنها مزیت رقابتی هستند که سازمان ها باید با اقدامات مناسب و درست این نیروی بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کرده و آنان را در جهت اهداف سازمان هدایت کنند. سازمانهای فاقد منابع انسانی کارآمد هرگز نمی توانند به اهداف خود دست یابند به عبارت دیگر منابع انسانی به منظور حفظ رقابت در بازار نقش کلیدی را ایفا می کنند. امروزه در ادبیات جدید مدیریت نقش نیروی انسانی در دستیابی به اهداف سازمان به حدی اهمیت پیدا کرده که از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های انسانی یاد می شود و در حقیقت سرمایه‌های انسانی مغز متفکر و نرم افزار سیستم سازمان را تشکیل می‌دهند.
در این راستا آموزش از طریق ارتقاء سطح دانش – آگاهی و مهارت این ثروت سازمانی می تواند، کارکنان را در راستای ایفای نقش های متفاوتِ اثربخش کمک نماید . شرکت یکتاوب با طراحی،  بسته الکترونیکی با عنوان"سامانه آموزش مداوم کارکنان" با هدف افزایش آگاهی پرسنل و تعالی دانش ایشان تهیه شده و امید است با بکارگیری موثر اهداف عالیه تصویر شده محقق شوند.

برخی از توانمندی های این سامانه به شرح زیر می باشد:
سامانه آموزش و آزمون کارکنان  قابلیت انجام تنظیمات اصلی سامانه به صورت برخط را دارد.
سامانه آموزش و آزمون کارکنان  قابلیت دریافت طرح درس از مدرسان و اعضای هیات علمی با اساس تعریف‌ها و تنظیم های مورد نظر را دارد.
با کمک سامانه آموزش و آزمون کارکنان  ثبت خودکار تمام وقایع و رویدادهای مرتبط با دوره های آموزشی و ایجاد پرونده الکترونیک برای هر دوره را انجام داد.
با استفاده از نرم افزار برگزاری دوره های آموزشی و آزمون قابلیت ارسال خودکار پرونده الکترونیک هر دوره برای مجریان و مدرسان وجود دارد.
با استفاده از نرم افزار برگزاری دوره های آموزشی و آزمون قابلیت پرسش و پاسخ مدرسان و کاربران به صورت برخط وجود دارد.
با استفاده از نرم افزار برگزاری آزمون امکان ثبت نام کاربران از طریق الکترونیکی وجود دارد.
 امکان برگزاری آزمون به صورت مجازی وجود دارد.

امکان پرداخت هزینه ها به صورت الکترونیک وجود دارد.