سامانه ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه‌ها و سازمان‌ها

کلمات کلیدی:

سامانه ارتباط مستقیم با ریاست سازمان

نرم افزار ارتباط با ریاست دانشگاه


سامانه ارتباط مستقیم با ریاست سازمان

سامانه ارتباط مستقیم با ریاست سازمان برای ارتباط مستقیم و بی واسطه کاربران وب با ریاست و مسئولان سازمان فراهم آمده است. با کمک سامانه ارتباط مستقیم با ریاست سازمانافراد می توانند نظرات، سوالات، پیشنهادها و انتقادات و ایده های خود را به صورت الکترونیک و از طریق پایگاه ثبت و پیگیری نمایند. یک سازمان پیشرو با استفاده از سامانه ارتباط مستقیم با ریاست سازمان می تواند محیطی مناسب برای ایجاد قدرت تداعی و ظهور یک فکر و ایده جدید را فراهم سازد و مشکلات سازمان را به نحو مطلوب مدیریت کند. با استفاده از نرم افزار ارتباط مستقیم با ریاست سازمان مدیران و مسئولان سازمان به صورت الکترونیک و منظم می توانند نظرات و ایده های ثبت شده را دریافت و مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت نیاز پاسخ مناسب را در پایگاه منعکس نمایند.