قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(920)

قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(920)

 • تنظیمات داوری مرتب‌سازی و دسته‌بندی شد.
 • توضیحات مراحل داوری به بخش تنظیمات داوری اضافه شد.
 • منوهای مدیریت در بخش داوری تنظیم شد.
 • امکان معرفی داور توسط ارسال‌کنندگان مقاله فراهم شد.
 • اصلاح بارگذاری HtmlArea به منظور:
  • افزایش سرعت
  • نمایش در مرورگرهای Mozilla (امکانات پیشرفته مثل جداول هنوز قابل استفاده نیستند)
  • کاهش خطا در بارگذاری
  • پاکسازی خودکار قالب‌بندی MS Word و تبدیل خودکار به HTML خالص
 • اصلاح برخی از اصطلاحات :
  • واژه پیام‌نگار به پست الکترونیک تبدیل شد.
  • واژه پرونده به فایل تبدیل شد.
 • اصلاح تنظیم نوع ارسال مقاله (نوشتن چکیده، ارسال فایل یا هردو)
 • افزودن ماژول قالب‌نگار متون و جداول برای قالب‌بندی مناسب مطالب و جداول جهت نمایش در پایگاه (تبدیل متون MS Word و MS Excel )


 • برخی از اشکالات جزیی مربوط به ماژول‌های مختلف برنامه به شرح زیر برطرف شد:
 • اصلاح ماژول نمایش تمام فرم‌های ثابت forms_all.php
 • اصلاح نمایش خطای عدم وجود پوشه و فایل پیوند یک زیربخش در مدیریت زیربخش‌ها
 • برخی اصلاحات ظاهر فرم ارسال پست الکترونیک و فرم‌های ارسال و ویرایش مقالات

 • تغییرات مستندات برنامه:
 • راهنمای بخش داوری مقالات به برنامه اضافه شد.