سامانه مدیریت پایگاه سازمان‌ها و ادارات

 کلمات کیدی:

سامانه مدیریت پایگاه سازمانها و ادارات

مدریت محتوا

نرم افزار مدیریت سازمان های بزرگ

نرم افزار مدیریت ادارات

طراخی سایت برای سازمان ها

طراحی سایت پیشرفته برای ادارات

سایت سازمان های بزرگ


سامانه مدیریت پایگاه سازمانها و ادارات

سامانه مدیریت پایگاه سازمانها و ادارات برای راه اندازی یک پایگاه وب پیشرفته با قابلیت هایی مانند اطلاع رسانی، مدیریت محتوا، تصاویر و مستندات سازمان، معرفی افراد، ارایه اخبار و رویدادها و برقراری ارتباط موثر با مخاطبان توسعه یافته است. با کمک این سامانه می توان اموری مانند نظرسنجی از کارکنان، ارسال خبرنامه و اطلاعات، راه اندازی فروشگاه الکترونیک، تهیه بانک اطلاعات مسئولان و متخصصان با امکان برقراری ارتباط مستقیم بین کاربران و مسئولان را به صورت الکترونیک انجام داد.

شرکت یکتاوب در راستای ارائه خدمات تحت وب به مجامع دانشگاهی و سازمان های علمی و پژوهشی، جهت مدیریت موثر فرآیندهای جاری، ارتباط با پژوهشگران و دانشجویان، اطلاع و استفاده عموم مردم از آخرین دستآوردهای دانشگاه در زمینه های مختلف علمی-پژوهشی، فراهم سازی امکان دسترسی مستقیم به پژوهشگران شاغل در این دانشگاه و ایجاد فضای پویای بحث علمی، سامانه مدیریت دانشگاه ها و سازمان های علمی و پژوهشی را راه اندازی نموده است. دانشکده ها، گروه های آموزشی، پژوهشکده ها، واحدهای ستادی و کاری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه می توانند پس از ایجاد زیر بخش در راستای مدیریت یکپارچه سازمان اقدام به بروز رسانی وبگاه مجموعه خود می نمایند. برخی از قابلیتهای سامانه به شرح زیر می باشد:

نرم افزار مدیریت سازمان های بزرگ قابلیت انجام تنظیمات اصلی دانشکده ها و بخش ها به صورت برخط را دارد.

با داشتن سایت سازمان های بزرگ ایجاد ساختار و نمای مشترک زیربخش‌های وب به تفکیک دانشکده و پژوهشکده ها را می توان انجام داد.

با استفاده از سامانه مدیریت پایگاه سازمانها و ادارات امکان مشارکت تمامی ارکان دانشگاه در تولید اطلاعات وجود دارد.

با استفاده از سامانه مدیریت پایگاه سازمانها و ادارات امکان تخصیص دسترسی زیربخشها و صفحات به نمایندگان دانشکده و پژوهشکده ها وجود دارد.

با استفاده از نرم افزار مدیریت سازمان های بزرگ  آگاهی از رخدادهای بیرون از دانشگاه و نظرات و دیدگاههای جامعه وجود دارد.

با داشتن سایت برای سازمان های بزرگ می توان  قابلیت انجام تنظیمات اصلی واحدها ستادی به صورت برخط را داشت.