سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی

کلمات کلیدی:

سامانه مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات

نظام جامع اطلاعاتی

سیستم های مدیریت اطلاعات

مدیریت یکپارچه سازمان

سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی

نرم افزار مدیریت اطلاعات سازمانی


سامانه مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات

سامانه مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات ( نظام جامع اطلاعاتی و گردش کار پویا) شکی در این نیست که سیستم‌های مبنی بر وب (یا تحت شبکه) می‌توانند گره‌گشای بسیاری از مشکلات سازمان‌های بزرگ باشند و به عنوان مشاورین آگاه، مطمئن، تمام وقت و خستگی‌ناپذیر برای مدیران، کارکنان و مراجعان انجام وظیفه نماید. البته این امر زمانی تحقق می‌یابد که انتخاب سیستم به صورت هوشمند و هدفمند و با مطالعات کافی انجام شوند. امروزه با توجه به پیچیدگی های محیط، انبوه اطلاعات و رشد روزافزون تکنولوژی، مدیران نیاز مبرمی به سیستم های مدیریت اطلاعات داشته و سیستم های مدیریت محتوا در همین راستا و با هدف خلق توانایی مدیریت یکپارچه سازمان ایجاد شده اند. افزونه نظام جامع اطلاعاتی برنامه یکتاوب زیربخشی است که برای انجام روندهای پیچیده سازمان‌ها (از قبیل ایجاد، تکمیل و بررسی چند مرحله‌ای فرآیندها، اطلاعات و فرم‌ها، ثبت سفارشات و رهگیری روندهای گردش کار) تهیه شده و هدف از ایجاد این افزونه تسریع و تسهیل امر جایگزینی روشهای سنتی انجام امور با راهکارهای الکترونیک است. این هدف با ساده‌کردن روندهای گردش کار و ایجاد افزونه‌های کارآمد و موثر و در عین حال با ظاهری ساده و قابل فهم انجام می‌شود

با استفاده از  سامانه  سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی علاوه بر قابلیتهای عمومی ذکر شده، توانمندی های زیر تامین خواهد شد:

با استفاده از سامانه  مدیریت اطلاعات سازمانی مدیریت فرآیندها را می توان انجام داد.

با استفاده از  نرم افزار مدیریت اطلاعات سازمانی ایجاد ساختار و نمای مشترک زیربخش‌های وب سازمانی را می توان انجام داد.

با استفاده از  سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی امکان مشارکت تمام اعضای سازمان در تولید اطلاعات را می توان انجام داد.

با استفاده از  نرم افزار مدیریت اطلاعات سازمانی تبعیت از روش‌های استاندارد انتقال اطلاعات بین سایت‌ها را می توان انجام داد.

با استفاده از  سیستم های مدیریت اطلاعات سازمانی انعکاس اخبار سازمان را می توان انجام داد.

با استفاده از سامانه سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی آگاهی از نظرات و دیدگاههای جامعه را می توان انجام داد.

با استفاده از  نظام جامع اطلاعاتی سازمانی مدیریت کاربرگ‌ها(فرم‌ها) را می توان انجام داد.

با استفاده از سامانه    مدیریت اطلاعات سازمانی تنظیم دسترسی‌ افراد را می توان انجام داد.

با استفاده از     نرم افزار مدیریت اطلاعات سازمانی گزارش‌گیری اثربخش وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، بازرگانی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، مرکز تحقیقات و سیاستهای علمی کشور، سازمان توسعه تجارت و تعدادی از دانشگاه ها و بیمارستان های کشور برخی از بهره برداران این سامانه می باشند.