سامانه ثبت ساعات حضور کارکنان و اعضای هیات علمی

کلمات کلیدی:

سامانه ثبت ساعات ورود و خروج اعضای هیات علمی

سامانه ثبت ساعات ورود و خروج کارکنان

مدیریت حضور کارکنان

نرم افزار ثبت ساعت ورود و خروج

مدیریت و ثبت ساعت حضور کارمندان


سامانه ثبت ساعات ورود و خروج اعضای هیات علمی

 سامانه ثبت ساعات ورود و خروج اعضای هیات علمی نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان های دانش محور محسوب می شود، لذا مدیریت اثربخش این دارایی از مهمترین دغدغه های سازمان ها محسوب می شود. با بررسی میدانی انجام شده در اینگونه از سازمان ها، مدیریت حضور کارکنان، پژوهشگران و اساتید از مهمترین برنامه های مدیران حوزه منابع انسانی می باشد. مجموعه یکتاوب، در راستای رفع این نیاز و با نگاه ویژه به تکریم نیروی انسانی این سازمان ها سامانه"ثبت ساعات ورود و خروج اساتید، پژوهشگران و کارکنان" را طراحی نموده تا با ثبت سریع اطلاعات امکان تجزیه و تحلیل و چگونگی حضور کارکنان فراهم شود. برخی از توانمندی های این سامانه به شرح زیر می باشد:

با استفاده از نرم افزار ثبت ساعت ورود و خروج امکان نظارت در سطوح مختلف سازمانی( مدیر گروه، رییس دانشکده و رییس دانشگاه) وجود دارد.

با استفاده از سامانه ثبت ساعت حضور امکان دریافت گزارش به صورت روزانه و ماهانه وجود دارد.

با استفاده از  نرم افزار ثبت ساعت ورود و خروج امکان دریافت گزارش به تفکیک گروه و دانشکده وجود دارد

با استفاده از سامانه ثبت ساعت ورود و خروج امکان ورود اطلاعات از طرف اعضا هیات علمی در فرمتی ساده و سریع وجود دارد.

با استفاده از سامانه ثبت حضور و غیاب امکان اختصاص نام کاربری و رمز عیور برای اعضای هیات علمی

امکان دریافت خروجی در فرمتهای متفاوت و مورد نیاز این نرم افزار ضمن امکان به روز رسانی توسط خود افراد امکان مدیریت از طرف مسوولین را نیز دارا می باشد. دانشگاه شاهد اولین کاربر  سامانه ثبت حضور  کارکنان می باشد.