سامانه ثبت ایده‌ها برای مدیریت خلاقانه سازمان‌ها

کلمات کلیدی:

سامانه ثبت ایده‌ها برای مدیریت خلاقانه سازمان‌ها

نرم افزار ثبت ایده

ثبت نظر

نرم افزار ثبت ایده

  


سامانه ثبت ایده‌ها برای مدیریت خلاقانه سازمان‌ها

استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار سازمان‏ها و شرکت‏ها ضرورتی اجتناب‏ ناپذیر در دوران رکود اقتصادی حاکم و عصر رقابتی حاضر به شمار می‏ آید. با عنایت به توسعه دانش در حوزه علوم مدیریتی، شرکت یکتاوب برگزاری این سمینار آموزشی دو روزه را در دستور کار خود قرار داده است. بدینوسیله از کلیه مدیران و کارشناسان دلسوز و علاقمند به مباحث نوین مدیریتی بالاخص مسئولین، دست‏اندرکاران و دبیران نظام پیشنهادهای سازمان‏ها و شرکت‏ها و مرتبطین با مفاهیم بهره ‏وری سازمانی برای حضور فعال در این سمینار آموزشی علمی- کاربردی دعوت به عمل می‏آورد.

ایده های جدید، بـا اندیشیدن به دست مــی آید.  ذهن به طور عمیق با یک مسئله درگیر می شود و به تجسم آن می پردازد و با حذف و یا ترکیب واقعیتهای موجود، به روشن شدن فکر جدید کمک می کند. بینشی که بــــدین ترتیب حاصل می شود، قوه تصور را دریافتن فکرهای جدید تغذیه می کند. منشاء فکـــر جدید، قوه تصور و تخیل است نه قدرت منطقی بشـر.
سرنخهای مختلفـی که به دست می آید، مورد ارزیابی قرار گرفته و به هم ربط داده می شود تا بهترین فکر به دست آید. افکار بشری با یکدیگر ارتباط دارند و بافت به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند به همین دلیل ایجاد محیطی مناسب جهت  ایجاد قدرت تداعی و ظهور یک فکر جدید بسیار کارساز و موثر است.
به طور کلی، وجود محیط خلاق از مهمترین عوامل رشد خلاقیت است. در محیط نامطلوب برای پرورش خلاقیت از اندیشه های جدید و نو بیشتر انتقاد می شود و تمایلات دگرگونی و تغییر با مقاومت و ممانعت تقابل میکنند.
 یکی از روشهای مهم متبلورکردن خلاقیت به وجودآوردن فضای محرک، مستعد و به طور کلی خلاق است، بدین گونه که مسئولان ســـــازمان باید به طــور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نــوین را داشته باشند و نظرات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت کنند. متاسفانه بسیاری از مـــدیران نمی توانند چنین جوی را در سازمان خود بپذیرند و ایجاد نمایند. آنها نمی توانند فرآیند مستمر تغییر، که لازمه آن خلاقیت هست، را مدیریت نمایند. با استفاده از نرم افزار ثبت ایده می توانند از نظرات سازنده در پیشبرد اهداف سازمان کمک بگیرند.
مجموعه یکتاوب در راستای ایجاد محیطی خلاقانه با هدف بهبود مستمر، در سازمان های داتش محور اقدام به طراحی " سامانه ثبت ایده ها" و "ارتباط مستمر با ریاست" در راستای مدیریت خلاقانه دانشگاه ها و سازمانها نموده است.

نرم افزار ثبت ایده به ارتباط موثر مخاطبان با مسئولان سازمان کمک می نماید.
وزارت بازرگانی و دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای مدیریت خلاقانه و بهره جستن از کلیه نظرات کلیه ذینفعان و مسوولان شاغل در مجموعه اقدام به استفاده از سامانه ثبت ایده نموده اند.