سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمه‌خودکار زیربخش‌های وب

کلمات کلیدی:

سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمه‌خودکار زیربخش‌های وب

وبومتری

ارزیابی فنی

 وب‌شناسی

webometrics

وب سنجی

رتبه دانشگاه 


سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی نیمه‌خودکار زیربخش‌های وب (وبومتری)

  سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی، امکان ارزیابی فنی و محتوایی پایگاه‌ها و زیربخش‌های آن‌ها به صورت الکترونیک فراهم می سازد. با کمک این سامانه می توان پایش محتوای صفحات وب و نیز بررسی خودکار نقاط ضعف و قوت آنها را به صورت یک فرایند الکترونیک منظم انجام داد. این سامانه دارای سه بخش ارزیابی فنی، ارزیابی محتوایی و امتیازات ویژه است. بخش مدیریت تنظیماتی مانند امکان مشاهده عمومی آمار زیربخش‌ها، افزودن امتیاز پایه، تعیین امتیاز برای شاخص های فنی، مشاهده ارزشیابی های فنی و ... را فراهم می نماید.

webometrics  در علم وب‌سنجی (که با نام‌های cybermetrics و web metrics نیز شناخته می‌شود) تلاش می‌شود پایگاه جهانی وب برای کسب اطلاعاتی درباره تعداد و انواع ابرپیوند‌ها، ساختار پایگاه جهانی وب و الگوهای کاربردی اندازه‌گیری شود و   Webology علم وب‌شناسی محدوده وسیعی از مطالعات پدیده‌های مربوط به وب را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، وب‌شناسی یا علم وب ( Web Science ) عبارت است از مطالعه وب از نظر ساختار، سازماندهی، توپولوژی، عملکرد، مشخصه‌ها، میانکنش ها و توسعه.
   در بین طراحان وب اصطلاح "نصف ظاهر، نصف محتوا" رایج است. اما این قاعده را نمی‌توان به صورت کامل در یک پایگاه اینترنتی گسترده و بویژه یک پایگاه علمی به کار گرفت. در پایگاه‌های علمی، دسترسی پژوهشگران به اطلاعات علمی گاهی حتی از دسترسی به اطلاعات سازمانی مهم‌تر است و تمام اقدامات باید در جهت پیشبرد پایگاه به این هدف نهایی باشد. علاوه بر این دسترسی سریع به آخرین اخبار و رویدادهای سازمان و نیز دسته‌بندی صحیح اطلاعات برای گروه‌های مختلف (مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و ...) از اهمیت بسیاری برخوردار است. (برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه اینترنتی وبسنج به نشانی www.websanj.net مراجعه نمایید).   با گسترش پایگاه‌های اینترنتی که از مجموعه یکتاوب بهره می‌برند، برآن شدیم تا ابزارهایی برای پایش محتوای صفحات وب و نیز بررسی خودکار مسایل فنی آنها توسعه دهیم تا به تدریج به سمت برپایی یک پایگاه علمی با تمام شاخصه‌های مطلوب حرکت نماییم. طی مطالعات و تلاش‌های اولیه ابزاری با سه رویکرد اصلی توسعه یافت که در حوزه‌های زیر به مبحث ارزیابی پایگاه‌های علمی کمک کند: 
وبومتری چیست؟
رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی ، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است.

وبومتریک بیش از 12000 دانشگاه دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دوبار در دی ماه و تیرماه تحلیل می کند.

در واقع وب سنجی قسمتی از علوم است که با استفاده از روش های اطلاع سنجی به تحلیل کمی ماهیت وخصوصیات وب می پردازد

رتبه بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل 15000 دانشگاه و بیش از 5000 موسسه و مرکز تحقیقاتی می باشد 12000 دانشگاه اول در رتبه بندی وبومتریک مشخص شده و دانشگاه های دیگر نیز در رتبه بندی محلی و جزئی تر آمده است.

وبومتریکس اولین بار در سال 2004 انجام شد و براساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر به منظور رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها تهیه شده شاخص های وبومتریک به این دلیل بوجود آمده اند که میزان توجه موسسات را به نشر اینترنتی نشان دهد