سامانه‌ی ثبت‌نام و آزمون استخدامی دانشگاه ها و سازمان ها

کلمات کلیدی:

سامانه ثبت نام آزمون استخدامی

نرم افزار ثبت نام

نرم افزار آزمون و استخدام

سامانه پیشرفته ثبت نام و آزمون استخدامی

سامانه آزمون استخدامی سازمان ها

سامانه آزمون استخدامی  دانشگاه ها


سامانه ثبت نام و آزمون استخدامی دانشگاه ها

سامانه ثبت نام آزمون استخدامی با هدف تسریع و ساماندهی آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌ها و سازمان ها طراحی شده است. با کمک این سامانه می توان تنظیم متون، مدیریت محتوای پایگاه، انتشار آگهی، ثبت نام و ایجاد کد رهگیری را انجام داد. ارایه کروکی محل برگزاری آزمون، صدور برخط کارت ورود به جلسه (با شماره ثبت نام و شماره صندلی) و امکان ارسال اطلاعات آزمون و نیز پاسخ نامه به ثبت نام کنندگان از دیگر امکانات این سامانه است.

 سامانه آزمون استخدامی دانشگاه ها امکان تنظیم متون و مدیریت محتوای پایگاه و انتشار آگهی را فراهم می کند. 

سامانه پیشرفته ثبت نام و آزمون استخدامی امکان تنظیم مشاغل و رشته‌ها و محل مشاغل  را فراهم می نماید.

نرم افزار ثبت نام امکان ثبت نام و تکمیل اطلاعات فردی متقاضیان به صورت بر خط  را فراهم می نماید.

 نرم افزار ثبت نام  در سازمان های بزرگ امکان بررسی نواقص پرونده از طرف سازمان برگزارکننده‌ی آزمون  را فراهم می نماید.

 نرم افزار آزمون قابلیت رهگیری کامل وضعیت پرونده‌ی متقاضی را فراهم می نماید.

 سامانه ثبت نام و  آزمون استخدامی امکان ارسال پیامک (SMS) برای کاربران و گروه‌های طبقه‌بندی شده افراد را فراهم می سازد.

سامانه ثبت نام آزمون استخدامی امکان تولید برخط کارت ورود به جلسه را فراهم  می سازد.

سامانه ثبت نام آزمون استخدامی امکان ایجاد کد رهگیری با قابلیت چاپ و استفاده مجدد برای بازیابی کارت ثبت نام  را فراهم می سازد.

نرم افزار پیشرفته ثبت نام و آزمون استخدامی مکان دریافت انواع فایل‌ها و تصاویر از متقاضیان  را  فراهم می سازد.