سامانه‌ی مدیریت طرح‌ها

کلمات کلیدی:

سامانه‌ی مدیریت طرح پژوهشی

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

طرح های پژوهشی

داوری الکترونیک طرخ ها


معرفی سامانه‌ی مدیریت طرح پژوهشی

سامانه‌ی مدیریت الکترونیک طرح پژوهشی‌ برای اطلاع رسانی، مدیریت دریافت و بررسی پروژه ها و نیز انتشار طرح های انجام شده توسعه یافته و دارای سه بخش اصلی اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه طرح پژوهشی، مدیریت دریافت و رهگیری طرح‌ها و داوری الکترونیک طرح‌ها است. ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا امکان ایجاد و به‌روز رسانی پایگاه طرح پژوهشی را فراهم می‌کنند. بخش مدیریت طرح‌ها ابزارهایی برای انتشار الکترونیک طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته در اختیار مدیر پایگاه می‌گذارد و بخش داوری الکترونیک امکان بررسی طرح‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین، همه‌ی مراحل دریافت، بررسی و انتشار طرح ها، به صورت یک فرآیند الکترونیک منظم قابل انجام است.

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  به عنوان یکی از نشانه های اقتدار ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. سامانه مدیریت طرح های پژوهشی با هدف پوشش کلیه نیازهای جامعه پژوهشگران طراحی و پیاده سازی شده است. در سامانه مدیریت طرح های پژوهشی که برای تولید آن از بروزترین و قدرتمند ترین ابزارهای تولید محصولات نرم افزاری استفاده شده است سعی شده تا آخرین استانداردهای موجود بین المللی رعایت شده و با ایجاد یک فضای کاربرپسند, کلیه امکانات در اختیار تولید کنندگان و استفاده کنندگان از محصولات پژوهشی قرار گیرد. در عین حال بهره گیری از تیم تخصصی تحلیل و آنالیز داده های پژوهشی و همچنین بهره گیری از مشاوران زبده در هر حوزه باعث ایجاد یک مجموعه کامل و ایدآل گردیده است. یکپارچگی و تمرکز در تولید , گردش و انتشار محتوای پژوهشی نیز از دیگر نقاط قوت این سامانه به شمار میرود.

با استفاده از سامانه مدیریت الکترونیک طرح پژوهشی قابلیت داوری الکترونیک طرح‌ها به صورت ساده یا پیشرفته وجود دارد.

با کمک سامانه مدیریت طرح حای پژوهشی امکان ارسال پرونده‌ی طرح ها و نامه‌ی ویژه برای داوران اصلی وجود دارد.

با استفاده از سامانه پیشرفته مدیریت طرح های پژوهشی امکان ارسال مستقیم یا غیر مستقیم نتایج داوری به مجریان وجود دارد.