قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(917):

قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(917):

  • سرعت تنظیمات سیستم (در تمام بخش‌ها) بهینه‌سازی شد. سرعت اجرای ماژول‌های این بخش‌ها به بیش از 10 برابر افزایش یافت.
  • تنظیمات امنیتی متغیرهای Post و Get به ویژه در بخش ورود کاربران بررسی و بهینه‌سازی شد.
  • نحوه بارگذاری HTMLAREA تغییر کرد و CSS قالب پایگاه به آن اضافه شد، تا متون ویرایش شده کاملا با نسخه واقعی پایگاه مشابه شوند.
  • امکان خروجی عناوین پایگاه (تمام پایگاه و هر کدام از زیربخش‌ها به تفکیک) به صورت RSS فراهم شد.
  • فرم مشخصات داوران به برنامه اضافه شد.


  • برخی از اشکالات جزیی مربوط به ماژول‌های مختلف برنامه به شرح زیر برطرف شد:
  • اصلاح ماژول کمک به موتور های کاوش برای مطالب و مقالات پایگاه 


  • تغییرات مستندات برنامه:
  • گزینه و راهنمای تنظیمات RSS به مستندات اضافه شد.