سامانه‌ی مدیریت دانشگاه

 

کمات کلیدی:

سامانه‌ی مدیریت پایگاه دانشگاه و دانشکده

سامانه‌ی مدیریت پایگاه سازمان های علمی و پژوهشی

خبرنامه الکترونیک

سامانه پیشرفته مدیریت سازمان های علمی

سامانه تخصصی مدیریت الکترونیک دانشگاه ها

پایگاه وب ویژه دانشگاه ها و دانشکده ها

پایگاه وب ویژه سازمان های علمی

سیستم جامع مدیریت دانشگاه

نرم افزار مدیریت دانشگاه

نرم افزار پیشرفته مدیریت دانشگاه


سامانه‌ی مدیریت پایگاه  دانشگاه و دانشکده

سامانه‌ی مدیریت پایگاه دانشگاه و دانشکده در راستای ارائه خدمات تحت وب به مجامع دانشگاهی و سازمان های علمی و پژوهشی، مدیریت موثر فرآیندهای جاری، ارتباط با پژوهشگران و دانشجویان، اطلاع و استفاده عموم مردم از آخرین دستآوردهای دانشگاه در زمینه های مختلف علمی-پژوهشی، ایجاد دسترسی مستقیم به پژوهشگران شاغل در دانشگاه و ایجاد فضای پویای بحث علمی طراحی شده است.
با توجه به امکانات متنوع برنامه برای ایجاد زیربخش ها و دسترسی های اختصاصی، دانشکده ها، گروه های آموزشی، پژوهشکده ها، واحدهای ستادی و کاری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه می توانند پس از ایجاد زیر بخش در راستای مدیریت یکپارچه سازمان اقدام به بروز رسانی وبگاه مجموعه خود نمایند.

با استفاده از سامانه پیشرفته مدیریت سازمان های علمی امکان افزودن سامانه نشریات، فروشگاه الکترونیکی، نشریات، بانک اطلاعاتی متخصصین به سامانه وجود دارد.

با استفاده از سامانه تخصصی مدیریت الکترونیک دانشگاه ها امکان ایجاد و ارسال خبرنامه الکترونیکی به دانشجویان وکاربران وجود دارد.

پایگاه وب ویژه دانشگاه ها و دانشکده ها قابلیت انجام تنظیمات اصلی واحدها ستادی به صورت برخط را دارد.
پایگاه وب ویژه سازمان های علمی تبعیت از روش‌های استاندارد انتقال اطلاعات بین سایت‌ها را دارد.

سیستم جامع مدیریت دانشگاه

از انجایی که اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا میکند.استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات به صورت یکپارچه ضرورتی انکار نا پذیر است.
در  نرم افزار مدیریت دانشگاه  و مراکز علمی کلیه معاونت ها و دپارتمانها با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و کلیه گردش کارها در آن دیده شده است.  
 مقوله اطلاع رسانی در همه سازمان ها ، شرکت ها ، دانشگاهها و حتی ادارات دولتی وجود دارد و اهمیت آن بر همگان معلوم گردیده است .البته به موقع  رسیدن اطلاعات و صحیح بودن محتوای اطلاعات نیز یکی از فاکتورهای مهم می باشد.امروزه سازمان های مختلف از  سامانه مدیریت دانشگاه ها و سازمان ها جهت تبلیغات و حتی مدیریت بعضی امور استفاده می کنند . دانشگاه یکی از سازمان هایی است که می تواند با استفاده از سامانه مدیریت دانشگاه ها پلی بین دانشجویان و واحد اداری برقرار نمایند.
یکی از مزایای سامانه مدیریت الکترونیک دانشگاه ها و سازمان ها سازگاری با انواع مرورگرها می باشد. همچنین مدیریت تمام بخشهای وب سایت بصورت ماژولار و دسته بندی شده در اختیار شما بوده و به آسانی  با استفاده از نرم افزار پیشرفته مدیریت دانشگاه میتوانید اطلاعات خود را وارد کرده و در بخش مورد نظر نمایش دهید.