پایگاه وب ویژه اعضا هیات علمی و پژوهشگران

کلمات کلیدی:

پایگاه وب ویژه ی پژوهشگران و اعضای هیات علمی

کارنامه الکترونیک اعضای هیات علمی

برگزاری آزمون الکترونیک

طراحی سایت برای اعضای هیات علمی

راه اندازی سایت برای اعضای هیات علمی

وب سایت اختصاصی اعضای هیات  علمی

وب سایت شخصی اعضای هیات علمی


 پایگاه وب ویژه ی پژوهشگران و اعضای هیات علمی

 پایگاه وب ویژه‌ی پژوهشگران و اعضای هیات علمی برای مدیریت کارنامه علمی و همچنین برقراری ارتباط موثر با دانشجویان، همکاران و مسئولان دانشگاه توسعه یافته است. این سامانه دارای سه بخش اصلی کارنامه‌ی علمی الکترونیک، مدیریت افراد و دسترسی‌ها و بخش ویژه طراحی و برگزاری آزمون الکترونیک است. بخش مدیریت افراد و دسترسی‌ها، ابزارهایی برای دسته‌بندی، ایجاد دسترسی و ورود اطلاعات در اختیار مدیر پایگاه می‌گذارد. بخش طراحی و برگزاری آزمون، امکان برگزاری آزمون‌های برخط با محدودیت زمانی و مشاهده‌ی سریع امتیاز نهایی را فراهم می‌کند.

پژوهشگران و اعضای هیات علمی با راه اندازی سایت برای اعضای هیات علمی میتوانند به صورت برخط کارنامه علمی خود را منتشر نمایند.

استفاده از یک وب سایت اختصاصی برای اعضای هیات علمی تاثیر زیادی به ارتباط موثر با دانشجویان می گذارد.

قابلیت انتشار و داوری الکترونیک از طریق وب سایت شخصی اعضای هیات علمی وجود دارد.