قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(906):

 | تاریخ ارسال: 1384/11/5 | 

قابلیت‌ها و تغییرات جدید برنامه(906):

 • سیستم تبادل پیام بین کاربران ثبت شده به برنامه اضافه شد.
 • تغییرات مربوط به فراگذاری پرونده‌های mht در بخش مدیریت پوشه‌ها و پرونده‌ها انجام شد.
 • تغییرات مربوط به فعال کردن لینک صفحات فارسی و انگلیسی در قالب‌های مختلف پایگاه انجام شد.
 • اشکال افزودن کاربران جمعی به پایگاه اصلی برطرف شد.
 • دسترسی به صفحات مختلفی که برای کاربران خاص در دسترس است بررسی شد. اشکالی در این بخش وجود نداشت.
 • مشاهده فهرست فرم‌های تکمیل شده برای مدیران و کاربران نظام اطلاعاتی اختیاری شد.
 • مشاهده فهرست سوم صفحه داوری (بایگانی داوری‌) برای داوران مقالات اختیاری شد.
 • Error مربوط به فقدان شاخه مرتبط به هر بخش به برنامه اضافه شد.
 • دکمه‌های تعیین صفحات و زیربخش‌های تحت مدیریت مدیران به برنامه اضافه شد.
 • اشکال لود نشدن HTMLAREA در کادر متن دوم مدیران صفحات برطرف شد.
 • اشکالات غیر فعال شدن صفحات ویرایش شده توسط مدیران صفحات برطرف شد.


 • برخی از اشکالات جزیی مربوط به ماژول‌های مختلف برنامه به شرح زیر برطرف شد:
 • اصلاح تعدادی از متون فارسی مشاهده شده در صفحات انگلیسی.
 • تغییرات نام صفحه شخصی و نام کاربری انگلیسی، بررسی‌کننده اولیه و ...