ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها

 | تاریخ ارسال: 1391/11/21 | 
سامانه ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها
سامانه ثبت نام آزمون استخدامی با هدف تسریع و ساماندهی آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌ها و سازمان ها طراحی شده است. با کمک این سامانه می توان تنظیم متون، مدیریت محتوای پایگاه، انتشار آگهی، ثبت نام و ایجاد کد رهگیری را انجام داد. ارایه کروکی محل برگزاری آزمون، صدور برخط کارت ورود به جلسه (با شماره ثبت نام و شماره صندلی) و امکان ارسال اطلاعات آزمون و نیز پاسخ نامه به ثبت نام کنندگان از دیگر امکانات این سامانه است.

نمونه پایگاه ها:
http://employee.iums.ac.ir
http://employee.tums.ac.ir
http://azmoon.rums.ac.ir نمایی از فرم های ثبت نام:

AWT IMAGEAWT IMAGE 
AWT IMAGE


مقدمه راهنمای استفاده:

این سامانه با هدف تسریع و ساماندهی آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌ها طراحی شده است. امکانات این سامانه عبارتند از:

  • امکان تنظیم متون و مدیریت محتوای پایگاه و انتشار آگهی
  • امکان تنظیم مشاغل و رشته‌ها و محل مشاغل
  • امکان تولید برخط کارت ورود به جلسه
  • امکان ایجاد کد رهگیری با قابلیت چاپ و استفاده دوباره برای بازیابی کارت
  • امکان فرستادن اطلاعات برای ثبت نام شدگان

برای کار با این سامانه نخست در بخش تنظیمات، مشاغل و رشته‌ها و محل مشاغل را وارد و تنظیم کنید. سپس نشانی فرم را در اختیار کاربران پایگاه بگذارید.


نمایی از بخش تنظیمات:

AWT IMAGE
AWT IMAGE