ثبت ایده‌ها برای مدیریت خلاقانه سازمان‌ها

 | تاریخ ارسال: 1391/11/21 | 

سامانه ثبت ایده‌ها
سامانه ثبت ایده ها، برای ایجاد امکان مشارکت اعضای سازمان در پیشبرد اهداف و برنامه ها توسعه یافته است. این سامانه امکان ثبت و رهگیری و داوری الکترونیک ایده ها و
نظرات و نیز ارتباط مستقیم افراد با ریاست سازمان را فرهم می سازد. با راه اندازی این سامانه تمام مراحل ثبت ایده، دریافت کد رهگیری، گزارش گیری از پروژه ها و ایده های ثبت شده، ارسال به بخش های مرتبط  و پیگیری به صورت یک فرایند الکترونیک و منظم انجام پذیر است. این سامانه می تواند در تسریع و سهولت فعالیت و همچنین پیشبرد اهداف سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.