پایگاه وب ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی

آشنایی با سامانه ی پایگاه وب ویژه‌ی آزمایشگاه های تشخیص طبی
سامانه‌ی مدیریت الکترونیک آزمایشگاه تشخیص طبی جهت سازماندهی و مدیریت الکترونیک امور مربوط به مدیریت آزمایشگاه و همچنین تسهیل و تسریع امور مربوط به مراجعان طراحی شده است. این سامانه دارای سه بخش اصلی معرفی آزمایشگاه و متخصصان، نوبت‌دهی و اعلام وضعیت و بانک اطلاعات مراجعان است. ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا امکان ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه، ساخت کارنامه‌ی علمی برای متخصصان و ارسال خبرنامه‌ی الکترونیک را فراهم می‌کند. بخش نوبت‌دهی و اعلام وضعیت، امکان وقت‌دهی اینترنتی همراه با اطلاع‌رسانی با ایمیل و پیامک را دارد. بخش بانک اطلاعات مراجعان امکان آرشیوسازی همه‌ی اطلاعات و اسناد مربوط به مراجعان (پرونده‌ی الکترونیک) همراه با تنظیم دسترسی را فراهم می‌کند.