پایگاه‌های ثبت نام و آزمون بهره‌مند از خدمات یکتاوب

تا کنون دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، رفسنجان و زنجان از امکانات این سامانه بهره‌مند شده‌اند:

آزمون استخدامی دانشگاه تهران      http://employee.tums.ac.ir

سامانه‌ی آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل      www.zbmu.ac.ir/employee
سامانه‌ی آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان      http://azmoon.rums.ac.ir