معرفی سامانه‌ی مدیریت پایگاه داده‌های پژوهشی

 

  معرفی سامانه‌ی داده‌های پژوهشی

 (گردآوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات علمی و پژوهشی)

  سمات: سامانه‌ی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی

 


  مدیریت الکترونیک دادههای پژوهشی‌
سامانه‌ی مدیریت الکترونیک داده‌های پژوهشی‌ دارای سه بخش اصلی مدیریت و اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه، مدیریت تنظیم و دریافت داده‌ها و نیز بخش انتشار، آمارگیری و جستجوی داده‌ها است. ابزارهای قدرتمند مدیریت محتوا امکان ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه داده‌های پژوهشی‌ را فراهم می‌کنند. بخش مدیریت تنظیم و دریافت داده‌ها ابزارهایی برای گردآوری داده‌ها در اختیار مدیر پایگاه و نمایندگان بخش‌های تولیدکننده‌ی اطلاعات در سازمان می‌گذارد و بخش انتشار، آمارگیری و جستجوی داده‌ها امکان دسترسی سریع و موثر به داده‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین، همه‌ی مراحل گردآوری، ورود خودکار اطلاعات و بازیابی داده‌ها، به صورت یک فرآیند الکترونیک منظم قابل انجام است.


توانایی‌های سامانه‌ مدیریت دادههای پژوهشی‌
توجه: مشخصات فنی و امکانات برنامه‌ی نرم‌افزاری پایه در مستند مستقلی (سامانه‌ی مدیریت پایگاه وب) معرفی شده است و آنچه در ادامه  می‌آید فقط مشخصات بخش مدیریت الکترونیک داده‌های پژوهشی‌ است.
• تبعیت از سند نظام کددهی به اقلام اصلی علمی و پژوهشی کشور (سمات)
• امکان تعریف انواع اقلام پژوهشی (کتاب‌های تالیف یا ترجمه شده در دانشگاه، نشریات علمی، طرح پژوهشی، کنفرانس‌های علمی، شرح‌حال علمی، پایان‌نامه‌)
• کاهش فرآیند ورود اطلاعات با استفاده مجدد از اطلاعات وارد شده در بخش‌های مختلف نرم‌افزار
• امکان ورود داده‌های علمی و پژوهشی با کمک فرم‌های ورود اطلاعات
• امکان ورود داده‌های علمی و پژوهشی با کمک فایل‌های XML
• امکان تهیه گزارش‌های خروجی از اطلاعات به فرمت XML
• امکان ارسال خودکار اطلاعات به سامانه‌های دیگر بر اساس دسترسی‌های تعریف شده
• امکان دسترسی به اخبار، اطلاعات و منابع موجود در سامانه‌های دیگر بر اساس دسترسی‌های تعریف شده
• توسعه ماژول‌های مورد نیاز برای ایجاد بانک اطلاعاتی اقلام علمی و پژوهشی دانشگاه
• ایجاد خروجی‌های یکپارچه آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاه برای جستجو، مشاهده در وب، چاپ یا دریافت خودکار
• امکان ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و اعضای هیات علمی و تبادل اسناد و اطلاعات بین آن‌ها
• توسعه میان‌افزارها یا ایجاد راهکارهای لازم برای دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود (با عقد قراردادهای جانبی)

توجه: نرم‌افزار فوق مبنی بر نرم‌افزار یکتاوب توسعه یافته است و تنها مبحث ورود اطلاعات و ایجاد خروجی (نه فرآیندهای گردش کار) را پشتیبانی می نماید.


توضیح

یکتاوب افزار شرق سعی نموده است با بررسی مداوم استانداردها و نرم افزارهای معتبر دنیا، و نیز با شناخت بسترها و نیازها و روش‌های کاری داخلی، نسبت به به‌سازی و بومی‌سازی فرآیندها و استانداردهای دریافت، داوری و انتشار مقالات و پژوهش‌ها اقدام نماید. در این راستا شرکت یکتاوب با همکاری دانشگاه‌های معتبر کشور (مثل دانشگاه علوم پزشکی تهران) و طی قراردادهایی، کار معرفی و تصویب قوانین و مستندات تبادل داده‌های مقالات و سایر اقلام پژوهشی دانشگاه‌ها و مجلات علمی (خروجی‌های منظم XML) را برای معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(پایگاه system.hbi.ir) و سامانه‌های تبادل داده‌ی مشابه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با همکاری پژوهشگاه فناوری اطلاعات ایران یا IRANDOC)  انجام داده است.