پایگاه‌های عمومی یا سازمانی بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان پایگاه‌هایی که از سامانه‌ی مدیریت محتوای شرکت یکتاوب به خوبی بهره‌برداری کرده‌اند می‌توان پایگاه جزیره‌ی دانش، پایگاه پروانه‌ها، پایگاه مرکز درمانی حضرت مریم و کمیسیون انجمن‌های علمی ایران را نام برد.


 

تازه‌ترین پایگاه‌های سازمانی بهره‌مند از یکتاوب

معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه تهران

موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریز‌ی در آموزش عالی

مرکز درمانی نازایی حضرت مریم

بورس سرمایه‌گذاری ایران

AWT IMAGE

فهرست تعدادی دیگر از پایگاه‌های علمی یا سازمانی بهره‌مند از خدمات یکتاوب را در ادامه ببینید:

 

::

 

سازمان

 

پایگاه

 

نشانی

 

1

 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

www.nrisp.ac.ir

 

2

 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 

شبکه‌ی تحقیقات طب سنتی ایران

 

www.itmrn.ir

 

3

 

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 

www.nrciran.com

 

4

 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 

www.ricm.ir

 

5

 

دانشگاه الزهرا

 

آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی

 

www.nlim.ir

 

6

 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 

مرکز تحقیقات طب سنتی ایران

 

ricm.tums.ac.ir

 

7

 

پژوهشکده‌ی محیط زیست

 

پژوهشکده‌ی محیط زیست

 

ier.tums.ac.ir

 

8

 

استانداری زنجان

 

پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری زنجان

 

www.ostandari-zn.ir

 

9

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

 

www.associations.ir

 

10

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

 

www.isacmsrt.ir

 

11

 

شرکت بازرگانی دولتی ایران

 

مشاور جوان شرکت بازرگانی دولتی ایران

 

www.ycgtc.ir

 

12

 

موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی

 

سامانه‌ی اعضای هیات علمی 

 

facultymembers.irphe.ir

 

13

 

دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی

 

انتشارات دانشگاه تربیت‌دبیر شهید رجایی

 

publish.srttu.edu

 

14

 

سازمان مدیریت صنعتی

 

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

 

www.scimi.ir

 

15

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

معاونت توسعه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه

 

vcmdrp.tums.ac.ir

 

16

 

اتحادیه‌ی نظارت و هماهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی شرکت‌های تعاونی

 

اتحادیه‌ی نظارت و هماهنگی مراکز آموزش علمی-کاربردی شرکت‌های تعاونی

 

www.etehad-ek.ir

 

17

 

مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی

 

مرکز علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی

 

www.cpaz.ir

 

18

 

یکتاوب

 

پروانه‌ها

 

www.parvaneha.com

 

19

 

مرکز خیریه معلولین عقب‌مانده ذهنی وحدت

 

موسسه‌ی خیریه وحدت

 

www.vahdat-mrrcc.com

 

20

 

پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی

 

اولین پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی

 

www.shamdani.com

 

21

 

مرکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری فرزندان معلول کارگران

 

مرکز آموزشی، توانبخشی و نگهداری فرزندان معلول کارگران

 

www.citrowcid.org

 

22

 

گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

 

گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

 

www.kiyana.ir

 

23

 

سایت معلولین ایران

 

سایت معلولین ایران (سما)

 

www.idp.ir

 

24

 

مددکاری اجتماعی ایران

 

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران

 

www.socialworkeriran.com

 

25

 

انجمن مهندسی توانبخشی ایران

 

انجمن مهندسی توانبخشی ایران

 

www.rea.ir

 

26

 

شهروند معلول

 

شهروند معلول

 

www.shahrvandemalool.com

 

27

 

موسسه خدمات درمانی حضرت فاطمه

 

موسسه‌ی خدمات درمانی حضرت فاطمه 

 

www.foadiran.com

 

28

 

جمعیت دانشجویی-مردمی امام علی

 

کعبه‌ی کریمان

 

www.kabe-kariman.com

 

29

 

دانستنی‌های معلولین

 

دانستنی‌های معلولین

 

www.disabilitypress.com