تا نسخه 1696

  تا نسخه 1696


- امکان دسترسی کاربران سیستم به پرونده مقالات تحت عنوان مدیران مقالات اضافه شد
- امکان ارسال مستقیم نتایج داوری به نگارندگان فراهم شد.
- امکان اضافه کردن فایل ضمیمه به پرونده مقالات از طرف مدیر برنامه اضافه شد.
- امکانات جستجوی بهتر مقالات در صفحه فهرست و پرونده مقالات اضافه شد.
- راهنمای تبدیل فایل های آفیس 2007 (docx) در برنامه قرار گرفت. صفحه فهرست و پرونده مقالات را ببینید.
- تعداد دفعات ارسال هر مقاله به داوران در صفحه بررسی نتایج داوری اضافه شد.
- امکان آگاهی از دسترسی نگارنده به صفحه پرونده مقاله، در بخش اقدامات انجام شده بر روی مقالات اضافه شد.
- امکانات جدید گزارش گیری های جامع وضعیت داوری به صفحه داوری مقالات اضافه شد.
- امکان ارسال نامه ویژه برای داور اصلی به برنامه اضافه شد.
- مخفی شدن مشخصات داوران قبلی از داور نهایی انجام شد.
- اشکال اضافه شدن فایل های ضمیمه هنگام ویرایش مقالات برطرف شد.
- اشکال حذف عناوین کوتاه مقالات هنگام ویرایش برطرف شد.
- اشکال فونتهای فارسی و عربی (ک و ی) برای جستجوی نویسندگان مقالات برطرف شد.
- امکان استفاده از متغیر‌هایی برای درج خودکار عنوان و نام خانوادگی کاربران و نویسندگان در بخش ارسال پست الکترونیک
- امکان تنظیم مشاهده یا عدم مشاهده فایل‌های ضمیمه توسط داوران در بخش داوری نشریات
- امکان ارسال پرونده مقاله به ارسال کننده و نیز تمام نویسندگان مقاله یا مکاتبه با آنها از طریق صفحه پرونده مقالات در بخش نشریات
- امکان مشاهده مقالات مشابه برای هر یک از مقالات در صفحه پرونده مقالات در بخش نشریات
- مشاهده فهرست مقالات مشابه با یکدیگر در بخش گزارش‌گیری از مقالات در بخش نشریات
- امکان ورود مقالات با کمک فایل‌های WORD در بخش نشریات
- امکانات جدید گزارش‌گیری از برنامه در بخش ارتباط با بانک اطلاعاتی
- امکان جلوگیری از ارسال فایل با عنوان کاملا یکسان با فایل موجود
- امکان استفاده از متغیر‌هایی برای درج خودکار عنوان و نام خانوادگی کاربران و نویسندگان در بخش ارسال پست الکترونیک
- امکان ایجاد دسترسی به گزارش‌های پویای نظام مدیریت اطلاعاتی برای کاربران مورد نظر
- امکان ایجاد فایل‌های خروجی XML قابل استفاده در Excel از کل اطلاعات بانک اطلاعاتی پایگاه
- امکان ایجاد فایل‌های خروجی XML قابل استفاده در Word از اطلاعات مقالات
- امکان مشاهده و چاپ اطلاعات وارد شده در فرم های پویای نظام مدیریت اطلاعاتی قبل از تایید نهایی
- امکان طراحی گزارش از نتایج فرم‌های پر شده در نظام مدیریت اطلاعاتی به صورت قالب‌های