به‌روزرسانی مستندات و فرم‌های برنامه یکتاوب

مستندات و فرم‌های برنامه یکتاوب به روز رسانی شدند. برای مشاهده فرم‌ها و مستندات جدید به نشانی‌های زیر مراجعه کنید:

www.yektaweb.com/info

www.yektaweb.com/doc