راه‌اندازی پنجاهمین پایگاه اینترنتی نشریات با کمک مجموعه یکتاوب

با طراحی و نصب پایگاه اینترنتی "پژوهشنامه عرفان" تعداد پایگاه‌های اینترنتی نشریات که با کمک مجموعه یکتاوب راه‌اندازی گردیده‌اند به 50 مورد رسید. پایگاه اینترنتی پژوهشنامه عرفان (متعلق به انجمن علمی عرفان اسلامی ایران) را در نشانی زیر مشاهده فرمایید:

http://www.anjoman-erfan.ir/journal